Zaznacz stronę
Michał Młotek | Radny Rady Miejskiej w Iławie<br />

Michał Młotek

Jestem mieszkańcem i miłośnikiem Iławy, samorządowcem, radnym
i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iławie. Moją misją jest praca na rzecz Iławy

Iława | Miasto Przyszłości!
Michał Młotek | Radny Rady Miejskiej w Iławie<br />

O Gminnym Programie Rewitalizacji i drodze S5 na sesji

28 sierpnia odbyła się 70. Sesja Rady Miejskiej w Iławie.

W trakcie sesji zadałem Burmistrzowi Miasta Iławy pytanie o powody wydania przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego negatywnej opinii o Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Iławy na lata 2023-2028 w zakresie możliwości jego finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Decyzja Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest równoznaczna z odmową wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy na lata 2023-2028 do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego a to z kolei skutkuje na tym etapie wstrzymaniem finansowania inwestycji zapisanych do realizacji w miejskim GPR, w tym na rewitalizacji Starego Miasta, ulicy Jasielskiej czy okolic fosy i parku „Ślimak”.

Oto fragment mojego wystąpienia:

Zapis całej sesji dostępny jest na stronie www.ilawa.esesja.pl.

Tego dnia złożyłem też do Burmistrza Miasta Iławy interpelację w sprawie przygotowania i przedłożenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stanowiska miasta odnośnie Raportu z działań informacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, który został opublikowany w sierpniu tego roku. W interpelacji zwróciłem między innymi uwagę na potrzebę zabezpieczenia obecnych i przyszłych potrzeb i interesów naszego miasta.

Z treścią mojej interpelacji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoś sprawę
do Młotka!

Najnowsze wiadomości

Artykuły | Komentarze

List do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy

List do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy

Napisałem list do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy. Podziękowałem w nim - w związku ze zbliżającym się końcem obecnej kadencji samorządu - za ponad pięć lat owocnej współpracy i zaufania. W liście - jako radny - podsumowałem swoją pracę, ale też podzieliłem się z...

czytaj dalej