Zaznacz stronę
Michał Młotek | Radny Rady Miejskiej w Iławie<br />

Michał Młotek

Jestem mieszkańcem i miłośnikiem Iławy, samorządowcem, radnym
i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iławie. Moją misją jest praca na rzecz Iławy

Iława | Miasto Przyszłości!
Michał Młotek | Radny Rady Miejskiej w Iławie<br />

Wziąłem udział w debacie nad raportem o stanie Iławy

19 czerwca, podczas 67. Sesji Rady Miejskiej w Iławie, odbyła się coroczna debata nad raportem o stanie Iławy.

W tym roku, w swoim wystąpieniu, zwróciłem uwagę na następujące kwestie i problemy:

  • postępujący spadek liczby mieszkańców Iławy
  • brak pomysłu na wydłużenie sezonu turystycznego
  • potrzebę stworzenia nowych atrakcji w mieście
  • brak nowych zakładów pracy
  • zakorkowanie Iławy

Zadałem też władzom miasta pytania o posiadanie własnych analiz i opracowań dotyczących drogi ekspresowej S5, które uzasadniałyby potrzebę poprowadzenia drogi blisko granic Iławy oraz o pomysł na wykorzystanie planowanej budowy tunelu pod przejazdem kolejowym do rozwiązania problemów komunikacyjnych Iławy.

Zachęcam do wysłuchania całego wystąpienia:

Zapis całej sesji dostępny jest na stronie www.ilawa.esesja.pl.

Zgłoś sprawę
do Młotka!

Najnowsze wiadomości

Artykuły | Komentarze

List do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy

List do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy

Napisałem list do Mieszkanek i Mieszkańców Iławy. Podziękowałem w nim - w związku ze zbliżającym się końcem obecnej kadencji samorządu - za ponad pięć lat owocnej współpracy i zaufania. W liście - jako radny - podsumowałem swoją pracę, ale też podzieliłem się z...

czytaj dalej